Generalforsamling 2015

LANGELAND VANDLØBSLAUGIndkaldelse til ordinær generalforsamling


Mandag den 2. februar 2015 kl. 19.30


på Restaurant Kædeby Cafeen, Vestergårdsvej 1, 5932 Humble


Dagsorden:


 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2016.
 8. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Hus, sommerhus                                                     100kr.

Grundejerforeninger og pumpelaug                        500kr.

Land- og skovbrug op til 500ha.                              500kr.

Land- og skovbrug over 500ha.                           1.000kr.   

 1. Valg til bestyrelse.
 • På valg er:
 • Ulrik Bremholm, suppleant: Chr. Ahlefeldt
 • Erik Pilegaard Petersen, suppleant: Thomas Pihl
 • Bjarne Larsen, suppleant: Bent Kristensen
 1. Valg af revisor.
 • På valg er:
 • Lars Johansen, suppleant: Erling Rasmussen
 1. Eventuelt.


Efter  generalforsamlingen vil Poul Petersen, driftleder for vej, park og havne ved Langeland Kommune fortælle om retningslinjererne for oprensning af de kommunale vandløb, samt Sportsfiskernes erfaringer med udlægning af gydegrus i Tudserenden.


Af hensyn til aftenens arrangement bedes man tilmelde sig til bestyrelsesmedlem Bjarne Larsen tlf. 20821392 eller pr. mail til larsendrift@dlgmail.dk   Udskriftsvenlig indkaldelse