Generalforsamling 2016

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Ordinær generalforsamling afholdes, mandag den 8. februar 2016,

kl. 19.30 på Spodsbjerg Badehotel & Kro.


Dagsorden:


 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2017.
 • Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:
 • Med en kassebeholdning på ca. 108.000kr pr. 01-01-2016 som bestyrelsen finder tilstrækkelig til betaling for faglig og juridisk bistand i vandløbssager, foreslår bestyrelsen et kontingentfrit 2017.
 1. Valg til bestyrelse. På valg er:
 • Henning Pontoppidan Møller, suppleant: Tommy Nielsen
 • Niels Grønnegård Pedersen, suppleant: Jens Jensen
 • Christian F. Jensen, suppleant: Jesper Navne
 • Henrik Rasmussen, suppleant Søren Rosholt
 1. Valg af revisor. På valg er:
 • Lars Johansen, suppleant: Erling Rasmussen
 1. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen vil en medarbejder fra Langeland Kommune orientere om kommunens vandløbsindsats planlagt i 2016.Af hensyn til aftenens arrangement bedes man tilmelde sig til bestyrelsen.