Generalforsamling 2017

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Langeland Vandløbslaug


Ordinær generalforsamling afholdes, mandag den 6. februar 2017

kl. 19.30 på Restaurant Kædeby Cafeen.Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af referent.
  4. Bestyrelsens beretning.
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent for 2018.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Hus, Sommerhus                                              kr.   50,00

Grundejerforeninger og pumpelaug             kr. 250,00

Land- og skovbrug op til 500 ha                    kr. 250,00

Land- og skovbrug over 500 ha                     kr. 500,00

  1. Valg til bestyrelsen - På valg er:

Ulrik Bremholm, suppleant: Chr. Ahlefeldt

Erik Pilegaard Petersen, supleant: Thomas Pihl

Bjarne Larsen, suppleant: Bent Kristensen

  1. Valg af revisor - på valg er:

Lars Johansen, ønsker ikke genvalg

Suppleant: Erling Rasmussen

  1. Eventuelt.Efter generalforsamlingen vil Tore Broe, Langeland Kommune holde et indlæg vedrørende rørføringer under vore veje samt vedligeholdelse af samme.


Poul Petersen, Sportsfiskerne vil holde et indlæg om flere fisk i vore vandløb sideløbende med sikring af afvanding.


Af hensyn til aftenens arrangement bedes man tilmelde sig til bestyrelsesmedlem Bjarne Larsen tlf. 20821392 eller pr. mail til larsendrift@dlgmail.dk   


Langeland Vandløbslaug

Bestyrelsen