Generalforsamling 2018

Langeland Vandløbslaug


Ordinær generalforsamling afholdes, mandag den 5. februar 2018

kl. 19.30 på Tullebølle Kro


Dagsorden:


1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af referent.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

6. Behandling af indkomne forslag.

    Bestyrelsen fremsætter forslag om at generalforsamlingen fremover skal afholdes mandag i uge 8 for at få bedre tid til beretning         

    og udfærdigelse af regnskab.

7. Fastsættelse af kontingent for 2019.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Hus, sommerhus  50 kr.

Grundejerforeninger og pumpelaug      250 kr.   

Land- og skovbrug op til 500 ha     250 kr.                       

Land- og skovbrug over 500ha    500 kr.


Valg til bestyrelse.

På valg er:

Henning Pontoppidan Møller   

Niels Grønnegård Pedersen

Christian F. Jensen

Henrik Rasmussen


Valg af suppleanter

På valg er:       

Tommy Nielsen

Jens Jensen

Jesper Navne

Søren Rosholt

 

Valg af revisor.

På valg er:

Erling Rasmussen


Valg af revisorsuppleant.

På valg er:

Gustav Rabølle


Alle modtager genvalg.


8. Eventuelt. 


Efter generalforsamlingen vil der være et indlæg om minivådområder.


Husk venligst tilmelding til bestyrelsen af hensyn til kaffen.


Langeland Vandløbslaug

Bestyrelsen