Generalforsamling 2019

Langeland Vandløbslaug


Ordinær generalforsamling afholdes, mandag den 18. februar 2019

kl. 19.30 på Humble Kro


Dagsorden:


1.   Valg af stemmetællere.

2.   Valg af dirigent.

3.   Valg af referent.

4.   Bestyrelsens beretning.

5.   Forelæggelse af det reviderede regnskab.

6.   Behandling af indkomne forslag.

7.   Fastsættelse af kontingent for 2020.


Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Hus, sommerhus                                          50kr.

Grundejerforeninger og pumpelaug            250kr.

Land- og skovbrug op til 500ha.                 250kr.

Land- og skovbrug over 500ha.                  500kr.   


8.   Valg til bestyrelse. På valg er:


Ulrik Bremholm, suppleant: Chr. Ahlefeldt

Erik Pilegaard Petersen, modt. ikke genvalg, suppleant: Thomas Pihl

Bjarne Larsen, suppleant: Jens Ulrik Larsen


9.   Valg af revisor. På valg er:


Erling Rasmussen, suppleant: Gustav Rabølle


10.   Eventuelt.


Efter generalforsamlingen er der indlæg ved gdr. Ib Jensen, næstformand i Danske Vandløb.

Af hensyn til aftenens arrangement bedes man tilmelde sig til bestyrelsesmedlem Bjarne Larsen tlf. 20821392 eller pr. mail til larsendrift@dlgmail.dk.


Langeland Vandløbslaug

Bestyrelsen