Generalforsamling 2014

LANGELAND VANDLØBSLAUG


Langeland Vandløbslaug

Ordinær generalforsamling

Mandag den 3. februar 2014, kl. 19.30

i Borgernes Hus, Tullebølle.
Dagsorden:


1.   Valg af stemmetællere.


2.   Valg af dirigent.


3.   Valg af referent.


4.   Bestyrelsens beretning.


5.   Forelæggelse af det reviderede regnskab.


6.   Behandling af indkomne forslag.


7.   Fastsættelse af kontingent for 2015.


      Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

  •       Hus, sommerhus                                     100kr.
  •       Grundejerforeninger og pumpelaug        500kr.
  •       Land- og skovbrug op til 500ha.             500kr.
  •       Land- og skovbrug over 500ha.           1.000kr.   


8.   Valg til bestyrelse.


På valg er:

Henning Pontoppidan Møller

suppleant: Tommy Nielsen

Niels Grønnegård Pedersen,

suppleant: Jens Jensen

Christian F. Jensen,

suppleant: Thomas Elnegaard

Henrik Rasmussen,

suppleant Søren Rosholt


9.   Valg af revisor.

På valg er:

Lars Johansen,

suppleant: Erling Rasmussen

                         

10.   Eventuelt.Efter generalforsamlingen vil en medarbejder fra Langeland Kommune orientere om 2. generations vandplaner og kommunens vandløbsindsats planlagt i 2014.Af hensyn til aftenens arrangement bedes man tilmelde sig til bestyrelsen.