Generalforsamling 2020

Langeland Vandløbslaug


Ordinær generalforsamling i foreningen Langeland Vandløbslaug afholdes:

mandag den 17. februar 2020 kl. 19.30 på Humble Kro


Dagsorden:


1.   Valg af stemmetællere.

2.   Valg af dirigent.

3.   Valg af referent.

4.   Bestyrelsens beretning.

5.   Forelæggelse af det reviderede regnskab.

6.   Behandling af indkomne forslag.

7.   Fastsættelse af kontingent for 2021

8.   Valg til bestyrelse

9.   Valg af revisor

10.  Eventuelt


Husk venligst, at tilmelde dig til bestyrelsen evt. til Niels Grønnegaard på tlf. 20234547 eller på mail helleogniels@paradis.dk.  Tilmelding er af hensyn til bestilling af kaffe hos krofolket.


Aftenens gæstetalere er:

  • Terkel Broe Christensen, omkring arbejdet med de aktuelt nedsatte vandråd.
  • Rikke Malene Flach de Neergaard, sagsbehandler ved Langeland kommune, der vil fortælle om det nye vandløbsregulativ for Langelands vandløb.

Med venlig hilsen

Langeland Vandløbslaug


Bestyrelsen