Referat af bestyrelsesmøde 15. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde hos Niels Grønnegaard den 15. januar 2020 kl 16.00.
 
Deltagere:
Niels Grønnegaard, Ch. Jensen, Thomas Pihl, Henrik Rasmussen, Jens Ulrik Larsen (afløser Bjarne Larsen), Ulrik Bremholm (ref)
 
Ikke fremmødt; Anders Møller
 
UB laver bilag til underskrift vedr GRDP til GF
 
DV nyhedsbrev sendes pr mail til best og kopieres til GF på borderne
 
GF afholdes den 17/2-20 kl 1930 Humble Hotel
NG / invitaion + annonce Øboen OK
TP / klar med regnskab i kopi
UB / inviterer Terkel (svb kommune) og Rikke (LK kommune) til GF med indlæg omkring vandråd hhv. 
                             Ny formulering §2 Formål; At varetage medlemmers interesse i relation til vandafledning og sikring af kysterne i                                Langeland Kommune 
 
Møde med LK 4/2-20 kl 10-12:
                            

Emner / stikord; inddragelse i sager, Grønt Råd, tidshorisont v. projekter, opdatering ved vandråd, oplandskonsulenterne vedr vådområder, dialog vedr opmåling af off. vandløb
 
NG / Orbicon forespørges omk. Til div data vedr. bundkoter osv …. FYI Bregnemoseløbet kostede 2.125 kr. 
 
NG / sikre opdatering af www/hjemmeside
 
Referatet betragtes som godkendt, hvis ikke der er indvendinger inden den 19/1-20.
 
Mvh 
 
Ulrik Bremholm
mobil +45 20201285
kontor +45 62591285