Referat - 06.01.2015

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat bestyrelsesmøde den 06.01.2015Kære alle

 

Hermed referat fra mødet i dag hos Chr. Jensen, Lindegården kl 14.30-15.45.

 

 1. Godkendelse af dagsorden. OK
 2. Godkendelse af referat. OK
 3. Meddelelser fra fmd, sekr og kasserer.
 1. FMD deltaget i møde i Vingstedcentret omkring vandløb, vandråd osv. Specielt forløbet med vandrådene er forløbet rigtig fint i hele DK.
 2. Sekr. Intet
 3. Kasserer. Beslutning om statens høje takst ved befordring til møder mm. Besluttet at evt aflønning / tabt arbejdsfortjeneste tages op 1 gang årligt.
 1. Orientering fra de forskellige vandløbsområder.
 2. GF 2/2-2015.
 1. Dirigent ? Erik Ølstrup Larsen
 2. Beretning / EP + hjælp fra øvrige
 3. Regnskab / NG
 4. Kontingent 2015. Uændret ifht 2014.
 5. Valg til bestyrelse. UB / EP og BL er på valg og modtager genvalg.
 6. Valg af suppleanter. Alle modtager genvalg
 7. Valg af revisor (genvalg)
 8. Valg af revisorsupl. (genvalg)
 9. Efter GF er der indlæg fra Poul Petersen med basis i ansvaret for kommunens drift i Vej / Park herunder oprensning af grøfter mm samt rollen som fmd for sportsfiskerne på Langeland.
 1. Fastsættelse af næste møde. 2/2 2015 til GF.
 2. Evt. Intet nyt

 

Referatet betragtes som godkendt med mindre formanden hører herom senest 20/1-2015.

 

mvh

Rubenlund Agro A/S

Ulrik Bremholm

mobil +45 20201285

fax +45 62591286

kontor +45 62591285