Referat - Generalforsamling 2015

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat ordinær generalforsamling 2015

Mandag den 2. februar 2015 på Kædeby Cafeen.

 

32 fremmødte

 

 1. Gustav Rabølle og Johan Petersen
 2. Erik Larsen
 3. Henrik Rasmussen
 4. Beretning v. Erik Pilegaard. ( kan ses i fulde ordlyd på hjemmesiden)       
 5. Regnskab v. Niels Grønnegaard. Viste overskud på ca. 17,000,  Manglede ca 24 indbetalinger fra registrede medlemmer.
 6. Ingen
 7. Godkendt
 8. Godkendt
 9. Genvalg af alle. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig uændret.
 10. Genvalg
 11. Opfordring fra flere sider til tegning af nye medlemmer.

 

Poul Petersen, Langeland kommune, kunne efter generalforsamlingen, berette at vandløbsregulativerne ville blive samlet og revideret fra medio 2015. Sidste revurdering var i 1997.


Ny medarbejder i afdelingen er Tore Bro, som, til nogens lettelse, ikke er biolog.

Udsigt til lodsejerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af nye regulativer.


Poul Petersen takkede for godt samarbejde med lodsejerne, samtidig kunne der konstateres et meget rent vandmiljø.

 

Ekstraordinært indlæg fra Lennart Grønnegaard omkring intelligente randzoner.

 

Mvh

Henrik Rasmussen

Ny Mail adresse

moellegaard55@gmail.com