Referat - Generalforsamling 2014

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat fra generalforsamling 2014


03. februar 2014 i Borgernes hus, Tullebøllen.


Dagsorden:


  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Valgt af referent
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontigent 2015.
  8. Valg til bestyrelse
  9. Valg af revisor


Ad 1.

Thomas Pihl og Hans Jacob Clausen.


Ad 2.

Erik Larsen.


Ad 3.

Ulrik Bremholm


Ad 4.

Fmd. Erik Pilegård forelagde beretning for året.


Ad 5.

Kasser Niels Grønnegård gennem revideret regnskab.

Christian Ahlefeldt spurgte om vores økonomi kan holde til en stor dyr sag. EP; Vi har brugt en del på hørringssvar og betragter en del af dette som opstart, idet kommunen nu også er mere opmærksom på hvad vores formål er.


Ad 6.

Ingen.


Ad 7.

Uændret.


Ad 8.

Bestyrelsesmedlem pr område / suppleant.

Henning Pontoppidan Møller / Tommy Nielsen

Niels Grønnegård / Jens Jensen

Christian F. Jensen / Jesper Navne (nyvalgt)

Henrik Rasmussen / Søren Rosholt


Ad 9.

Revisor / suppleant

Lars Johansen / Erling Rasmussen


Ad 10.

Knud Rabølle Knudsen gav udtryk for et godt arbejde i såvel kommune som vandlaug ifbm Tudserenden, som pt ikke har givet afvandingsmæssige problemer.


Nyt medlem gjorde opmærksom på at som nyt medlem kunne det være vanskeligt at finde ud af hvornår der er GF. Bestyrelsen tager det til efterretning med information til nye medlemmer.


Erik Pilegård gjorde opmærksom på vigtigheden af tilbagemeldinger ved ændring af emailadresser.

Bekræftende tilbagemeldinger på oprensningen af vore vandløb i det forgangne. Flot indsats fra Kommunen.


******************************

mvh

Rubenlund Agro A/S