Referat Generalforsamling 2016

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat

 

Hermed referat fra ordinær generalforsamling den 8/2-2016 på Spodsbjerg Badehotel.


 1. Valg af stemmetællere; Gustav Rabølle og Johan Petersen
 2. Valg af dirigent; Knud Rabølle
 3. Valg af referent; Ulrik Bremholm
 4. Beretning v. Erik Pilegaard. ( kan ses i fulde ordlyd på hjemmesiden) Godkendt       
 5. Regnskab v. Niels Grønnegaard. Viste overskud på ca. 33,221,93 kr. Godkendt
 6. Ingen
 7. Godkendt.
 8. Genvalg af alle. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig uændret.
 9. Genvalg af begge.
 10. Brev / notat lagt på formandens bord og skribent bedes henvende sig direkte til bestyrelsen for konkretisering af problemstilling.


Efter generalforsamlingen havde Astrid Ejlertsen og Toro Bro (begge Langeland Kommune) indlæg med opdatering på forhold omkring regulativer og arbejdet hermed fra 2016-21 og status på nuværende og evt kommende vådområder.

(jeg / referent går ud fra at deres indlæg vedlægges referatet)

 

Efter mødet har lauget modtaget følgende fra Toro Bro.


Til Langelands Vandløbslaug


Langeland Kommune var glad for muligheden for at være med til mødet, og for at kunne fremlægge status for de igangværende projekter indenfor vandløb, vådområder og lavbundsarealer.


I forbindelse med mødet vil kommunen gerne gøre opmærksom på følgende:


Langeland kommune har som opfølgning på mødet fulgt op på de kommentarer, som Vandløbslauget havde til kommunen vedrørende Bregnemoseafløbet.


 • Kommunen har retligt udsendt høringsmateriale til alle sagens lodsejere.
 • Langeland Vandløbslaug har på linje med øvrige høringsparter modtaget det samme høringsmateriale.


God dag herfra


Venlig hilsen

Tore Benjamin Parmo Bro

Civilingeniør / vandløb-, spildevand og klima

Infrastruktur

Langeland Kommune

Tlf.: 6351 6042

tbpb@langelandkommune.dk

www.langelandkommune.dk