Referat Generalforsamling 2017

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat

 

Hermed referat fra GF 2017.


 

Langeland VandløbslaugOrdinær generalforsamling afholdt, mandag den 6. februar 2017

kl. 19.30 på Restaurant Kædeby Cafeen.Dagsorden:                         

1.   Valg af stemmetællere (Robert / Lars Ole).

2.   Valg af dirigent (Knud Rabølle Knudsen).

3.   Valg af referent (Ulrik Bremholm).

4.   Bestyrelsens beretning (Erik Pilegård).

5.   Forelæggelse af det reviderede regnskab (Niels Grønnegård).

6.   Behandling af indkomne forslag / ingen.

7.   Fastsættelse af kontingent for 2018 (godkendt).

Hus, sommerhus                                 50kr.

Grundejerforeninger og pumpelaug       250kr.

Land- og skovbrug op til 500ha.    250kr.

                        Land- og skovbrug over 500ha      500kr.

8.   Valg til bestyrelse. På valg er:

Ulrik Bremholm (genvalg), suppleant: Chr. Ahlefeldt (genvalg)

Erik Pilegaard Petersen (genvalg), suppleant: Thomas Pihl (genvalg)

Bjarne Larsen (genvalg), suppleant: Jens Ulrik Larsen (valgt)

9.   Valg af revisor. På valg er:

Lars Johansen, Ønsker ikke genvalg. Erling Rasmussen valgt.

Suppleant: Gustav Rabølle (valgt)

 

Tore Bro gennemgik reglerne for rørføringer under de offentlige veje. Reglerne er mange og ikke enkle hvorfor det anbefales at tage kontakt til Tore ved enhver tvivl.

 

Poul H. Petersen orienterede om muligheder for øget yngel af specielt ørreder i de langelandske vandløb. Sportsfiskerforeningen vender tilbage med konkrete forslag til forbedringer.

 


Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med: Erik Pilegaard PetersenFormand

Henrik RasmussenNæstformand

Niels GrønnegaardKasserer

Ulrik BremholmSekretær