Referat - 08.03.2012

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat 8. marts 2012


Stiftelsesmøde Langelands Vandløbslaug

Torsdag den 08. marts 2012 - Rudkøbing Skudehavn, Skudehavnen 21, 5900 Rudkøbing

 

 

1.   Valg af dirigent og referent

Dirigent: Erik Pilegård Petersen

Referent: Kirsten Louise Schmidt

 

2. Valg af 4 stemmetællere

Knud Rabølle

Bent Madsen

Niels Ambo Rasmussen

Erik Larsen

 

3. Gennemgang og godkendelse af vedtægter

 

Jan Hjeds har til mødet lavet udkast til vedtægter efter model fra Holbæk hvor der allerede etableret et vandløbslaug.

 

§  1 Navn & hjemmeside

§  2 Formål

§  3 Interessevaretagelse

§  4 Medlemmer

§  5 Stemmeret

§  6 Generalforsamling, hvert år i uge 6. (Dagsorden skal indeholde)

§  7 Ekstraordinær generalforsamling

§  8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 6 medlemmer – eet til hvert

    område og 6 suppleanter

§  9 Bestyrelsen

§ 10 Daglig ledelse

§ 11 Regnskab

§ 12 Ikrafttræden/opløsning og vedtægtsændringer

 

Deltagerne debatterede vedtægterne og kom herunder til den beslutning, at Pumpelaug skal være medlem hvis de vil have stemmeret.

 

Ingen kan afgive mere end én stemme – formanden for pumpelauget må beslutte om han vil stemme som formand for pumpelaug eller som lodsejer.

 

Vedtægterne vedtaget.

 

 

4. Fastsættelse af kontingent

Det årlige kontingent blev fastsat til

Landbrug- og/eller skovbrug 500,00 kr

Husejere                                   100,00 kr

 

 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

 

1    Nordlangeland:

Henning Møller                     B                                                             

Tommy Niels                         S

 

2    Tranekær:

Ulrik Bremholm                          B

Kristian Ahlefeldt, Tranekær    S

 

3    Tullebølle

Niels Grønnegård                   B

Jens Jensen                            S

 

4   Lindelse Nor

Erik Pilegård Petersen             B

Thomas Pihl                               S

 

5   Longelse / Østlangeland:

Christian Jensen                     B

Thomas Elnegaard                 S

 

6   Humble

Bjarne Larsen                       B

Bent Kristensen                    S

 

7   Sydlangeland

Henrik Rasmussen                B

Søren Rosholt                        S

 

B = bestyrelsesmedlem

S = Suppleant

 

 

Mere information om vandplanerne finder du på:

www.NST.dk  - Vandmiljø - Vandplaner – se vandplanerne på kort

 

Vigtigt, at der er et massivt pres fra lauget og at man får den fornødne information.

Man kan kun agere på det man er bekendt med.

 

Hjemmesiden anvendes til at sætte fokus på aktuelle emner og information.

 

Se modellen: www.nordfynsvandlaug.dk. Der tilbydes assistance til at få en tilrettet udgave til Langelands Laug. (Kontakt Jan Hjeds for nærmere herom)

 

Jan kontakter lauget for at høre om de er interesserede.

 

Udgiften til etablering fordeles mellem de etablerede laug til sidst.

 

 

8. Valg af revisor og en suppleant

          Revisor: Lars Johansen

          Suppleant: Erling Rasmussen

 

9. Eventuelt

          Lauget skal i arbejdstøjet med det samme, der er en verserende sag med Tuse-renden.

          Medlemsliste udarbejdes og sendes til lauget

          Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager i møderne for at man lærer hinanden at

          kende.