Referat - 14.01.2013

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat 14. Januar 2013

 


Referat fra best. møde 14/1-2013 på Navnegården.

 

Afbud fra Henrik Rasmussen.

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Langeland Vandløbslaug d. 14-01-13.

 

1.    Godkendelse af dagsorden.

2.    Godkendelse af referat.

3.    Meddelelser fra formand, sekretær og kasserer.

4.    Orientering fra de forskellige vandløbsområder.

5.    Generalforsamling den 04-02-2013

5.1                Dirigent?

5.2                Beretning?

5.3                Regnskab

5.4                Kontingent 2014?

5.5                Valg til bestyrelse

5.6                Valg af suppleanter

5.7                Valg af revisor

5.8                Valg af revisor suppleant

5.9                Indkomne forslag

6.    Fastsættelse af næste møde.

7.    Eventuelt                     

 


ad 1. Godkendt


ad 2. Godkendt


ad 3. EP/ BL orienterede om kursus i Danske Vandlaug. Flere af oplæggene bliver lagt på Danske Vandlaug´s hjemmeside. http://www.danskevandloeb.dk/ Specielt berørtes konsekvenser af manglende vedligeholdelse ifht etableringen af vandløb hhv vigtigheden af at hydrologer og ikke biologer vurderer kvalitet og kapacitet.


       NG oplyste af medlemstallet nu er 100 medlemmer.


ad 4. NG stengade; vandløb oprenset bedre end forventet og beslutning omkring fremtiden udskudt til sommer.


ad 5.1. Erik Larsen,Ølstrupgård


ad 5.2. EPsupl. af UB


ad 5.3. NG fremviste revisorgodkendt regnskab for 2012, som også blev godkendt til generalforsamling af best.


ad 5.4. UB laver udkast til EP for generalforsamling.


ad 5.5. EP, BL og UB er på valg og modtager genvalg.


ad 5.6. Best. foreslår genvalg.


ad 5.7. Lars Johansenmodtager genvalg.


ad 5.8.genvalg


ad 5.9. jvf pkt 5.4. foreslåes ændring af kontingenter for 2014.


ad 6.0. Kort best. møde efter generalforsamlingfor konstituering.


ad 7   NG / UB tilbagemelding omkring forsikring (jeg havde fået svar; Foreningen kan IKKE forsikre sig til retshjælp, men det enkelte medlem kan tegne en retshjælpsforsikring som kan anvendes, hvis man anklages for noget, der IKKE er omfattet af straffeloven.


           EP undersøger backup situation for www.


           EP sikre at referater lægges på hjemmesiden.


mvh


Ulrik