Referat - 19.03.2012

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat 19. marts 2012

 


Referat fra bestyrelsesmøde i Langeland Vandløbslaug d. 19-03-12 afholdt hos Erik Pilegaard Petersen med følgende dagsorden.

 

 

1.    Godkendelse af dagsorden.

2.    Godkendelse af referat.

3.    Meddelelser fra formand, sekretær og kasserer.

4.    Orientering fra de forskellige vandløbsområder.

5.    Hvem deltager ved problemer i de enkelte områder.

6.    Markedsføring:    Hvem er vi?

                                      Hvad vil vi?

                                      Hvem skal vi have med?

                                      Hvordan gør vi?

7.    Møde med Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø + evt. det adm. personale.

       Hvilken linje skal vi lægge. Dialog eller konfrontation?

8.    Hjemmeside? Hvem, hvad og hvor meget.

9.    Kontakt til Strynø?   

10.  Evt. revurdering af kontingent: Ha, ejendom, grundejerforening, pumpelaug,                               

       husstand?

11.  Fastsættelse af næste møde

12.  Eventuelt

 

Der var afbud fra Ulrik Bremholm.

 

Ad 1.     Dagsorden godkendt.

 

Ad 2.     Referat fra stiftelsesmøde den 8. marts. Godkendt.

 

Ad 3.     Formand orienterede om at der på nuværende tidspunkt manglede at blive oprettet vandløbslaug i Faaborg-Midtfyn, Odense og Middelfart kommuner.

Kassereren orienterede om oprettelse af konto i Svendborg Sparekasse.

Det blev vedtaget at sidste rettidige indbetalingsdato for fremtiden vil være 20. januar, samt at kassereren fører medlemslisten.     

 

Ad 4.     Kun Niels Grønnegaard og Christian Jensen havde noget aktuelt at orientere om. Det drejer sig om Tudserenden, der ligger i området mellem Simmerbølle og Drejet ved Spodsbjerg. Kommunen har sendt et vandreguleringsprojekt i høring. Niels ville følge op på projektet.

 

Ad 5.     Som anført i vedtægterne. Bestyrelsesmedlemmet, samt suppleant for det aktuelle område. Er der behov for hjælp udefra anmodes der om det gennem bestyrelsen.

 

Ad 6.     Ulrik Bremholm og formanden fik overdraget denne opgave. I øvrigt er vi jo alle ambassadører på opgaven.

 

Ad 7.     Ulrik Bremholm vil tage kontakt til Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø for derigennem at komme i positiv dialog med kommunen.

Ad 8.     Formanden orienterede om oprettelse af en hjemmeside gennem Centrovice. Den vil blive oprettet så den ligner den Nordfyn Vandlaug har fået lavet. Har fået at vide at det koster kr. 300 for domænenavn + kr. 11 pr. md. i afgift, samt ca. kr. 3000 til Centrovice for at lave hjemmesiden. Blev vedtaget.

 

Ad 9.    Vil nævne Strynø i pressemeddelelsen.

 

Ad 10.  Holder fast i de på det stiftende møde vedtagne satser.

 

Ad 11.  Dato blev ikke fastsat.

 

Ad 12.  Intet.

 

 

Referent: Erik Pilegaard Petersen

 

 

 

Vedrørende punkt 5 har jeg fået oplyst at der i begrænset omfang kan fås hjælp fra

 

Jan Hjeds

Elvedgårdsvej 6, 5474 Veflinge

Tlf. 64801010/Mob. 28801010

 

eller, sikkert mod betaling:

 

Kristian Vestergaard

KV MiljøFormidling

Korsblomstvej 13, 8680 Ry

Tlf. 86848814/Mob. 21170095

 

Claus Madsen

Agropro.dk

 

Keld Morell

Nakskov