Referat - 19.11.2012

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat 19. november 2012

 

Referat fra bestyrelsesmøde 19/11 kl 19.30 hos Bjarne Larsen.

 

1.        Nyt fra formanden.

2.        Nyt fra de enkelte områder.

3.        Nyt vedrørende medlemssituationen.

4.        Økonomi.

5.        Medlemsorientering.

6.        Hjemmesiden.

7.        Generalforsamling.

                Hvor.

                Hvornår.

                Hvem. Nogen udefra til at holde et indlæg ?

                Valg.   

8.        Medlemskab af Foreningen Danske Vandløb ?

9.        Eventuelt

 

*******************************************************'

Ad 1. EP fremsendte mail omkring nyt høringssvar var en fejl. Kort referat fra delegertmødet og den kedelige oplevelse med Mette Gjerskov og Ida Auken med pres på envejs dialog og dernæst "pisken". Modsat virkede Jørn Jespersen oprigtig i ønsket om dialog og forståelse for erhvervet

 

Ad 2.     HPM; orientering om ændringer af vandløb i Stoense Udflytter.

             UB; kort orientering om udfordringer på Egeløkke med såvel vandplaner som ønsker om vådområde.

             CJ; Spodsbjerg; møde med konklusion om at eks yngel ikke tåler grøde og sand, ergo meget omfattende omkostninger til evt oprensning / etablering.

             NG; Stengadeløbet; nogle udfordringer med at sikre afvanding, rør taget op for ca 5 år siden og bunden blev ikke renset tilstrækkeligt op. Medarbejdere i kommunen er ikke konstruktive her.

             EP; "ro" !

             BL; mener at vi bør rose kommunen for oprensning i år (se pkt 6)

             HR; "ro" !     

 

Ad 3. Der er pt 95 medlemmer i lauget.

 

Ad 4. Kassebeholdning er pt på 35.780 kr og en medlemsinbetaling på 41.000 kr

 

Ad 5. EP / UB laver nyhedsbrev som medlemsorientering.

 

Ad 6. Besluttet; at rose kommunen direkte som på www for at kvitere for god og ordentlig oprensning i efteråret 2012. At opdatere medlemsliste og lægge høringssvar ind.

 

Ad 7. GF afholdes den 4/2-2013 kl 19.00 på Skudehavnen EP, BL og UB er på valg. Der skal annonceres i Øboen. Forslag til vedtægtsændringer; kontigent for ejendomme over 500 ha = 1000 kr, ændring ved betaling

 

Ad 8. Enig om medlemsskab til 1400 kr pr år.

 

Ad 9. Forsikring retshjælp / NG og UB undersøger og vender tilbage til EP. Næste best. møde 14/1-2012 hos HPM.

 

Referent, UB