Referat - 21.05.2012

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat 21. maj 2012

 

Referat af mødet den 21. maj 2012 med deltagelse af repræsentanter for Langeland Vandlaug og medlemmerne af Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø, Rådhuset, Langeland Kommune.

 

Udvalgsformand Knud Gether bød indledningsvis velkommen til repræsentanterne fra Langeland Vandlaug. Udvalgsformanden gjorde opmærksom på, at kommunen naturligvis har fulgt det lokale initiativ – og at udvalget meget gerne vil høre nærmere om vandlaugets kommende planer og virke.

 

Formanden for Langeland Vandlaug Erik Pilegaard takkede for indbydelsen til en drøftelse af det nystiftede vandlaug. Han lagde stor vægt på, at der her indledningsvis, og hurtigst muligt, bliver etableret et godt samarbejde mellem de forskellige parter inden for området.


Herefter viste Ulrik Bremholm fra Langeland Vandlaug en række slides, der efterfølgende er udsendt til udvalgets medlemmer.


Ulrik Bremholm fortalte grundlæggende om formål og målet for vandlaugets virke.

 

De vigtigste spørgsmål er her, hvordan der sikres tilstrækkelig afvanding og værdier på Langeland? - og hvordan der sikres tilstrækkelig erstatning, og dermed accept i forbindelse hermed?

 

Vandlauget er etableret som en paraplyorganisation for interessenterne for, at sikre værdier. Man ønsker klart en konstruktiv dialog med blandt andet Langeland Kommune – både politisk og administrativt.

 

På baggrund af det mundtlige oplæg fra Ulrik Bremholm, var der en længere drøftelse på mødet.

Mødet blev afsluttet med en gensidig tilkendegivelse af, at der er ønske om et godt samarbejde fremover, og om at være opmærksom på, at orientere hinanden om relevante sager løbende.

 

For Langeland Kommune udestår fortsat et arbejde vedrørende fuld harmonisering af vedligeholdelsesopgaven. Det vil være relevant at parterne har dialog herom undervejs. Langeland Kommune vil vende tilbage herom, så snart dette er aktuelt.