Referat af bestyrelsesmøde 15.01.20

Referat fra bestyrelsesmøde hos Niels Grønnegaard den 15. januar 2020 kl. 16.00
 
Deltagere:
Niels Grønnegaard, Ch. Jensen, Thomas Pihl, Henrik Rasmussen, Jens Ulrik Larsen (afløser Bjarne Larsen), Ulrik Bremholm (ref)
 
Ikke fremmødt; Anders Møller
 
UB laver bilag til underskrift vedr. GRDP til GF.
 
DV nyhedsbrev sendes pr mail til best. og kopieres til GF på bordene.
 
GF afholdes den 17/2-20 kl. 19.30 på Humble Hotel
NG / invitaion + annonce Øboen OK
TP / klar med regnskab i kopi
UB / inviterer Terkel (svb kommune) og Rikke (LK kommune) til GF med indlæg omkring vandråd hhv
                             Ny formulering §2 Formål; At varetage medlemmers interesse i relation til vandafledning og sikring af kysterne i Langeland Kommune 
 
Møde med LK 4/2-20 kl 10-12:
Emner/stikord: inddragelse i sager, Grønt Råd, tidshorisont v. projekter, opdatering ved vandråd, oplandskonsulenterne vedr vådområder, dialog vedr opmåling af off. vandløb
 
NG / Orbicon forespørges omk. Til div data vedr bundkoter osv …. FYI Bregnemoseløbet kostede 2.125 kr.
 
NG / sikre opdatering af www / hjemmeside.
 
Referatet betragtes som godkendt, hvis ikke der er indvendinger inden den 19/1-20.
 
 
Mvh
 
Ulrik Bremholm