Referat fra bestyrelsesmøde 19.06.18

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat

 

Langeland Vandløbslaug

Referat fra bestyrelsesmøde 19-06-18


Følgende deltog:

Anders P. Møller

Christian F. Jensen

Henrik Rasmussen

Niels Grønnegaard Pedersen

Erik Pilegaard Petersen


Afbud fra:

Ulrik Bremholm

Bjarne Larsen

 

Dagsorden:


1.   Godkendelse af dagsorden.

2.   Godkendelse af referat.

3.   Meddelelser fra formand, sekretær og kasserer.

4.   Orientering fra de forskellige vandløbsområder.

5.   Medlemssituationen.

6.   Hvad gør vi vedr. datalovgivningen.

7.   Kontakt til kommunen?

8.   Eventuelt.


Referat:

1.   Godkendt


2.   Godkendt


3.   EPP fortalte kort om DV`s generalforsamling 6-3-18, hvorfra der stadig ikke ligger referat på DV`s hjemmeside, samt at Thore Bro har sagt op ved kommunen. Oplyste endvidere at han havde forstået, at de pumpelaug, der tidligere havde haft en repræsentant fra de nedlagte amter siddende i bestyrelsen, nu sandsynligvis skulle have en fra kommunalbestyrelsen i pumpelaugsbestyrelsen. Undrede sig over at der intet skriftligt var sendt ud fra kommunen desangående. Ellers intet.


4.   APM havde haft fat i kommunen for oprensning af et vandløb. Var blevet udført. EPP fortalte kort om situationen på Bogø vedr. renderne, samt status på dræn projekt. Ellers intet.


5.   NG gennemgik medlemslisten. Bortforpagtere, samt enkelte andre der ikke havde betalt kontingent for 2018, blev slettet. 10 andre skulle have en påmindelse inden 1-8-18.


6.   EPP havde talt med DV om de havde en formular vedr. datalovgivningen som vi kunne bruge. Det havde de for nuværende ikke, men det ville de muligvis tage op. EPP havde fundet en formular på Centrovice`s hjemmeside, som vi efter tilretning muligvis kan bruge.


7.   Håber at få et møde med kommunen når en ny vandløbsmedarbejder er ansat.


8.   Intet.

 


Referent: EPP