Referat - Generalforsamling 2013

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat Generalforsamling 2013

 


Referat fra generalforsamling Langelandvandlaug.


Velkomst ved fmd Erik Pilegård


 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontigent for 2014.
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. EventueltAd 1. Jacob Hansen og Gustav Rabølle valgt


Ad 2. Erik Larsen valgt


Ad 3. Ulrik Bremholm valgt


Ad 4. Fmd. Erik Pilegård fremførte beretning.


Ad 5. Kasser Niels Grønnegård gennemgik regnskabet


Ad 6. Ingen


Ad 7. Tilpasset / godkendt til følgende i 2014;

 • Hus / sommerhus 100 kr
 • Grundejerforeninger og pumpelaug 500 kr
 • Land og skovbrug op til 500 ha 500 kr
 • Land og skovbrug over 500 ha 1.000 kr


Ad 8. Valg til bestyrelse / suppleanter pr område. Genvalg til:

 • Ulrik Bremholm / Chr. Ahlefeldt
 • Erik Pilegård / Thomas Pihl
 • Bjarne Larsen / Bent Kristensen


Ad 9. Genvalg til Lars Johansen og suppl. Erling Rasmussen.


Ad 10.

 • Roser til bestyrelsen for flot arbejde / opbakning.
 • Orientering om konkret sager modtages gerne til de geografisk ansvarlige
 • Spørgsmål omkring evt vådområder på Langeland


Referent Ulrik Bremholm