Referat generalforsamling 2019

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat

 

Langeland VandløbslaugReferat fra ordinær generalforsamling afholdt mandag den 18. februar 2019 kl. 19.30 på Humble Kro.

 

Dagsorden

1.   Valg af stemmetællere (Gustav Rabølle / Lennart Grønnegaard).

2.   Valg af dirigent (Knud Rabølle).
3.   Valg af referent (Ulrik Bremholm).
4.   Bestyrelsens beretning. (Næstfmd. Henrik Rasmussen) se nedenfor.
5.   Forelæggelse af det reviderede regnskab. Uddelt regnskab. 75 betalende medlemmer i 2018.
6.   Behandling af indkomne forslag.
                               Bestyrelsen foreslår en debat om foreningens fremtidige interesseområder.  Bestyrelsen skal arbejde videre  
                               med at udvide aktiviteterne med sikring mod vand udefra.
                            
7.   Fastsættelse af kontingent for 2020 / godkendt
        Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:
                               Hus, sommerhus                                  50 kr.
                               Grundejerforeninger og pumpelaug   250 kr.
                               Land- og skovbrug op til 500ha.         250 kr.
                               Land- og skovbrug over 500ha.          500 kr.     

8.   Valg til bestyrelse.
                               Ulrik Bremholm, suppleant: Chr. Ahlefeldt
                               Thomas Pihl, suppleant: Lars Ole Larsen
                               Bjarne Larsen, suppleant: Jens Ulrik Larsen

9.   Valg af revisor.
                               Erling Rasmussen, suppleant: Gustav Rabølle

10.   Eventuelt.

                               GF 2020 mandag i uge 8.
                               Ønske om øge samarbejde med kommunen, sportsfiskerne og DN.
                               Sørg for at undersøge muligheder for etab. af minivådområder og meld resultater tilbage til L&F.