Hørringssvar - Piledybet

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Infrastruktur

Fredensvej 1

5900 Rudkøbing


Tore Benjamin BroHøringssvar fra Langeland Vandløbslaug på forslag til regulering af afløbet fra Piledybet, Ristinge, J. nr. 13/1609.

 

Efter at have deltaget i markvandringen den 16. sep. har Langeland Vandløbslaug følgende  kommentar:

 

Der var stor skepsis blandt lodsejerne, der ikke stolede på de fremlagt beregninger. Det fremgik ligeledes at ikke alle berørte lodsejere var rettidigt orienteret i forhold til høringsfristens udløb den 19-09-2016. Høringsfristen bør derfor forlænges.

 

Da det er meget svært at vurdere konsekvenserne af vandstandshævningen, skal afløbsrenden i det mindste fungere optimalt. Renden så ved markvandringen ud til at trænge til en oprensning flere steder.

 

Derfor bør projektet indeholde en vandløbssag på renden der afvander Piledybet, for at pålægge de enkelte lodsejere at opretholde en optimal oprensning af denne.


En oprensning kunne evt. foretages på grundejerforeningens foranledning.

 

MÅLET MED AFVANDING ER AT SIKRE VÆRDIER, OG DERFOR ANBEFALES AT SIKRE EN NØDVENDIG ÅRLIG OPRENSNING GENNEMFØRT SENEST DEN XX.XX.XX OG EVALUERING AF VANDSTANDSHÆVNINGEN EFTER 1 -3 ÅR. LIGESOM DER BØR TAGES STILLING TIL, HVORDAN AFVANDNING SKAL GENNEMFØRES, HVIS IKKE VÆRDIERNE I OMRÅDET KAN SIKRES.

 

Med venlig hilsen

 

Erik Pilegaard Petersen

Langeland Vandløbslaug