Vandløb

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Langelands vandløbslaug er opdelt i vandløbsområder

 

Nordlangeland:

Henning Pontoppidan Møller, tlf. nr. 62 11 55 44 - mail: navnegaard@mail.dk

 

Tranekær:

Ulrik Bremholm, tlf. nr. 62 59 12 85 - mail: ulrik@bremholm.dk

 

Tullebølle:

Niels Grønnegaard Pedersen, tlf. nr. 62 62 45 47 - mail: helleogniels@paradis.dk

 

Lindelse Nor:

Erik Pilegaard Petersen, tlf. nr. 62 57 11 36 - mail: aepilegaard@gmail.com

 

Longelse/Østlangeland:

Christian Jensen, tlf. nr. 62 57 13 57 - mail: cf.jensen@hotmail.com

 

Humble:

Bjarne Larsen, tlf. nr. 62 56 13 32 - mail: larsendrift@dlgmail.dk

 

Sydlangeland:

Henrik Rasmussen, tlf. nr. 62 56 13 26 - mail: henrik-rasmussen@dlgtele.dk

 

 

Alle med sidevandløb og omgivende vandløb