Forside

LANGELAND VANDLØBSLAUG


Afvanding er helt afgørende

 

Utilstrækkelig afvanding medfører store tab af værdier og store samfundsøkonomiske tab.

 

Aktuelt

Langeland Vandløbslaug fremlægger synspunkter for Langeland Kommune. Formålet er at gøre opmærksom på de store negative økonomiske, menneskelige og rekreative konsekvenser af utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse.

 

Langeland Vandløbslaug arbejder på at afværge negative konsekvenser af Miljøministeriets Vandplaner, som Langeland Kommune netop nu skal omsætte til kommunale handleplaner, samt nye vandløbsregulativer.

 

Langeland Vandløbslaug arbejder for at blive inddraget og for dialog med Langeland Kommune, inden kommunen træffer beslutninger.

Det arbejder Langeland Vandløbslaug for


 

Langeland Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Langeland Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne, primært Langeland Kommune.

 

Langeland Vandløbslaug arbejder for, at den ødelæggende forsumpning og oversvømmelse af marker og skove, som vi bl.a. har set i sensommeren 2011, ikke forværres, men afhjælpes.

 

Langeland Vandløbslaug arbejder for, at de ødelæggende oversvømmelser af huse og sommerhuse, der bl.a. er set i 2011 på Langeland og på Sydfalster, ikke sker igen på Langeland.

 

Langeland Vandløbslaug mener, at det er vigtigt at tilgodese miljø og andre interesser omkring vandløbene. Langeland vandløbslaug mener, at der skal og kan findes løsninger, så både miljø og afvanding tilgodeses.