Kommentar til Bregnemoseafløbet

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Infrastruktur

Fredensvej 1

5900 Rudkøbing


Tore Benjamin Bro
Kommentar til afgørelserne vedrørende Bregnemoseafløbet J. nr.14/1261 og J. nr. 15/3403 henholdsvis restaurering og regulering ad samme.


Det er afgørende for bestyrelsen i vandløbslauget, at de 2 projekter følges ad, idet der oprindeligt var aftalt, at begge forløb skulle føres under samme sag. Det var aftalen, at restaureringen af Bregnemose afløbet kunne gennemføres, når der samtidig blev givet tilladelse til de mindre reguleringer af samme i tilknytning til markdriften.

 

Kommunen har indstillet, at begge projekter gennemføres, hvilket er en forudsætning for at Langelands Vandløbslaug kan tilslutter sig .Med venlig hilsen


Langeland Vandløbslaug

Erik Pilegaard Petersen

Formand